Mynd i'r cynnwys

Pwynt Gwefru Newydd yn Tre Ioan, Caerfyrddin

Pwynt Gwefru Newydd yn Tre Ioan, Caerfyrddin

Mae yna bwynt gwefru ceir trydan newydd yn Xcel Bowl yn Nhre Ioan, Caerfyrddin! Rydym wedi talu am gostau gosod y pwynt gwefru newydd, ynghyd a chostau rhedeg ar wahân i’r cyflenwad o drydan.

Mi fydd Xcel Bowl yn buddio drwy ddenu mwy o fusnes gan ddefnyddwyr cerbydau trydan fydd yn edrych i ddefnyddio ei chyfleusterau wrth wefru. Galwch mewn am goffi neu gêm bowlio: https://www.xcelbowl.co.uk/