Mynd i'r cynnwys

Bwrlwm: Creu egni'n lleol

Mae Bwrlwm yn brosiect newydd gan Ynni Sir Gar wedi ei leoli yn ac o gwmwpas dref Llanymddyfri yn nwyrain y sir. Cafodd y brosiect ei ddatblygu ar y cyd gyda grwp Cirw Amgylchedd Llanymddyfri (CALl) i edrych ar dri mater gwahanol yn yr ardal:

  • Cynhyrchu ynni cymunedol – lle mae ynni yn cael ei greu a’i ddefnyddio yn lleol er budd y gymuned
  • Arbed ynni trwy effeithlonrywdd ynni, mesurau ol-osod a rhannu gwybodaeth yn lleol
  • Cefnogi yr economi gylchol a’r economi rhannu, er mwyn creu economi sydd yn achosi llai o effaith negyddol ar yr amgylchedd ac yr hinsawdd.
 

Bydd y prosiect yn galw am mewnbwn syniadau o’r gymuned leol am beth hoffaint ei weld yn cael ei ddatblygu yn yr ardal. Gallwch gyfrannu eich syniadau trwy’r holiadur yma.

Yn ystod 2024, bydd cyfres o ddigwyddiadau a prosiectau wedi ei seilio ar y wybodaeth hwn yn cael eu datblygu er mwyn dechrau ar y daith o godi ymwybyddiaeth a thrawsnewid yr ardal, o’r waelod i fyny, i fod yn hunan gynhaliol ac yn ystyriol o’r amgylchedd lleol a’r hinsawdd rhyngwladol. 

Am fwy o wybodaeth am y prosiect, cysylltwch gyda’r Swyddog Prosiect, Vanessa Bolton-Roe: vanessa@ynnisirgar.org / 07393593699.