Mynd i'r cynnwys

Cyllid Cymunedol

Ers mis Mehefin 2016, mae ein tyrbin gwynt cymunedol yn Rhydygwydd, Salem, Llandeilo wedi bod yn cynhyrchu ynni glân drwy’r egni sy’n cael ei ddal gan y gwynt.

Mae’r tyrbin erbyn hyn wedi cynhyrchu digon o ynni ac arian er mwyn i ni greu’r tri crochan arian arbennig isod er mwyn cefnogi syniadau pobol ifanc, cymunedau a busnesau y sir i ddatgarboneiddio a gwireddu prosiectau i weithredu dros budd yr hinsawdd.

Cronfa Cymunedol (i grwpiau cymunedol)

Bydd y Gronfa Cymunedol yn cael ei ail lansio yn y flwyddyn ariannol newydd yn 2024. Cronfa arbennig yw hon i helpu grwpiau i gymeryd camau cadarnhaol i ddatgarboneiddio oddi fewn i’w cymunedau. Os hoffech chi fwy o fanylion neu â chwestiynau pellach am y benthyciad arbennig hon, cysylltwch Ynni Sir Gâr drwy e-bostio: neil@ynnisirgar.org.

Benthyciad Llog Isel (i fusnesau lleol)

Pwrpas y llog hon yw i gefnogi busensau lleol i osod systemau ynni cynaliadwy neu cymeryd camau cadarnhaol i ol osod adeiladau fel rhan o’r ymgyrch ehangach i ddatgarboneiddio Sir Gaerfyrddin. Os hoffech chi fwy o fanylion neu â chwestiynau pellach am y benthyciad arbennig hon, cysylltwch Ynni Sir Gâr drwy e-bostio: neil@ynnisirgar.org.

Cronfa Chwyldro (i blant a phobol ifanc)

Rydym yn gwahodd ceisiadau rhwng £50 a £300 i gefnogi syniadau pobol ifanc a phlant y sir i weithredu er budd yr hinsawdd.

Os hoffech chi fwy o fanylion neu â chwestiynau pellach am y gronfa, cysylltwch Ynni Sir Gâr drwy e-bostio: sioned@ynnisirgar.org.

Mae’r gronfa hon yn agored yn barhaol, ceisiwch amdani!