Mynd i'r cynnwys

Cyllid Cymunedol

Chwyldro

Ers mis Mehefin 2016, mae ein tyrbin gwynt cymunedol yn Rhydygwydd, Salem, Llandeilo wedi bod yn cynhyrchu ynni glân drwy’r egni sy’n cael ei ddal gan y gwynt.

Mae’r tyrbin erbyn hyn wedi cynhyrchu digon o ynni ac arian er mwyn i ni greu’r crochan arian arbennig hon er mwyn cefnogi syniadau pobol ifanc y sir i wireddu prosiectau i weithredu dros yr hinsawdd.

Mae gyda ni £500 i gefnogi eich syniadau, ac rydym yn gwahodd ceisiadau rhwng £50 a £300 am bob prosiect.

Lawrlwythwch manylion pellach ac y ffurflen gais yma.

Os hoffech chi fwy o fanylion neu â chwestiynau pellach am y gronfa, cysylltwch Ynni Sir Gâr drwy e-bostio: sioned@ynnisirgar.org.

Mae’r gronfa hon yn agored yn barhaol, ceisiwch amdani!