Mynd i'r cynnwys

Clwb Ceir Trydan Dinefwr

Mae Ynni Sir Gâr yn llawn brwdfrydedd i fod yn gweithio gyda phartneriaid yn TrydaNi ac Ynni Cymunedol Cymru i ddatblygu prosiect i sefydlu clwb ceir trydan cymunedol yn Nyffryn Dinefwr. Pwrpas y clwb yw i gynnig opsiwn fforddiadwy i bobol leol gallu teithio yn fwy cynaliadwy, lle nad yw trafnidiaeth gyhoeddus yn gyfleus neu drafnidiaeth actif yn amhosib. Mae hefyd â’r nod o annog cartrefi sydd â mwy nag un car, i ystyried defnyddio’r car yn y clwb fel ei ail gar pan fo ei hangen (er mwyn lleihau’r nifer o geir petrol a disel sy’n teithio ar hyd ein ffyrdd).

Mae’r car ar gael ac ar eich cyfer chi, felly ymunwch â’r clwb!

Cysylltwch â sioned@ynnisirgar.org er mwyn clywed mwy a mynd ati i ddod yn aelod. Gallwch hefyd darllen mwy ynglŷn â’r prosiect ar wefan TrydaNi yma.

Ar hyn o bryd, mae yna dwy car ar y cyd ar gael i’w logi yn ardal dwyrain Dinefwr. Un yn Llanymddyfri (maes parcio y Castell) ac un yn Llandeilo (maes parcio Heol Cilgant) . Mae Cyngor Sir Gâr wedi bod yn garedig tu hwnt drwy ganiatau i ni
gadw’r ceir yma yn y meysydd parcio uchod dan Gwanwyn 2024 – diolch yn fawr iddyn nhw!

Felly os hoffech gael tro, cysylltwch. Er mwyn rhoi syniad o gostau, cymerwch olwg ar ein rhestr o esiamplau o deithiau gwahanol yma.

Mae’r prosiect hon yn cael ei hariannu gan y Loteri Genedlaethol.

Esiamplau o Gostau

Isod mae esiamplau o gostau cynhwysol am nifer o dripiau gwahanol gan ddefnyddio Clwb Ceir Dinefwr. Maent oll yn
dechrau ac yn gorffen ym Maes Parcio Castell Llanymddyfri. Nid yw’r costau yn cynnwys ail-wefru (nodwch, mae yna ambell i le lle mae’n bosib gwefru am ddim, e.e. eiddo Ymddiriedolaeth Genedlaethol, rhai caffis a thafarndai ayyb – gwelwch ‘Zap Map‘ i ddarganfod pwyntiau gwefru hyd a lled y DU). Bydd pob car sydd ar gael wedi’i wefru at o leiaf 80% o’r batri, ac mae’r cyfrifoldeb i sicrhau bod y ceir yn dychwelyd i’r lleoliad gymunedol gyda 80% o wefr yn nwylo’r aelodau. Mae gwefru’r ceir yn cael ei rheoli’n annibynnol gan ein haelodau, ac nid yw’n rhan o’r pris.

Esiampl 1: Coffi cloi ym Myddfai

llogi am 2awr

2awr x £3.00 = £6.00

Ffi sefydlog o £2.50 yn gwneud cyfanswm o £8.50

Esiampl 2: Apwyntiad Ysbyty yng Nghaerfyrddin

llogi am 4awr

4awr x £3.00 = £12.00

Ffi sefydlog o £2.50 yn gwneud cyfanswm o £14.50

Esiampl 3: Diwrnod allan yn Aberhonddu

llogi am 6awr

6awr x £3.00 = £18.00

Ffi sefydlog o £2.50 yn gwneud cyfanswm o £20.50

Esiampl 4: Trip sinema i Abertawe

llogi am 5awr

5awr x £3.00 = £15.00

Ffi sefydlog o £2.50 yn gwneud cyfanswm o £17.50

Esiampl 5: Diwrnod allan ar lan y môr ar Draeth Penbryn, Ceredigion

llogi am 9awr

9awr x £3.00 = £27.00

Ffi sefydlog o £2.50 yn gwneud cyfanswm o £29.50

Esiampl 6: Aduniad Ysgol yn Aberystwyth

llogi am 48awr

£42 pob diwrnod

Ffi sefydlog o £2.50 yn gwneud cyfanswm o £86.50

Esiampl 7: Penwythnos hir yn ymweld â theulu yng Nghaerdydd

llogi am 72awr (3diwrnod)

£42 pob diwrnod

Ffi sefydlog o £2.50 yn gwneud cyfanswm o £128.50

Esiampl 8: Wythnos o wyliau yn Nolgellau, Eryri

llogi am 168awr (7diwrnod)

£42 pob diwrnod

Ffi sefydlog o £2.50 yn gwneud cyfanswm o £296.50