Mynd i'r cynnwys

Diddordeb mewnpwyntiau gwefrucerbydau trydan?

Diddordeb mewn pwyntiau gwefru cerbydau trydan?

Oes gyda chi ddiddordeb mewn pwyntiau gwefru cerbydau trydan (EV charge points)?


Mae Ynni Sir Gâr yn chwilio am sefydliadau i gynnal pwyntiau gwefru cerbydau trydan.


Mi fydd Ynni Sir Gâr yn gallu delio â’r costau darparu a gosod, a holl gostau rhedeg y pwynt, ar wahân i’r cyflenwad o drydan. Mi fydd y rheiny sydd yn dewis cael pwynt gwefru yn buddio drwy gael mwy o fasnach gan ddefnyddwyr cerbydau trydan sydd yn edrych i ddefnyddio cyfleusterau lleol wrth iddynt wefru.


Yn ddelfrydol bydd y rheini fydd yn cynnal pwynt gwefru yn anelu tuag at gynyddu eu niferoedd o ymwelwyr, ac wedi ei lleoli yn agos tuag at brif ffyrdd neu ardaloedd eraill lle mae galw uchel am EV.


Am fwy o wybodaeth e-bostiwch mail@ynnisirgar.org. Anfonwch fynegiad o ddiddordeb erbyn yr 22ain o Fawrth, er mi fydd ymatebion ar ôl y dyddiad hwn yn cael ei ystyried hefyd.